تجهيزات صحرايي


1- تجهيزات لازم جهت انجام آزمايشهاي بارگذاري صفحه اي با ابعاد مختلف صفحه بار و سربارهاي مختلف . (مشاهده)
2- تجهیزات لازم جهت انجام آزمايشات نفوذپذيري صحرايي ( لوفران و لوژان).
3- تجهيزات لازم جهت انجام آزمايش نفوذ استاندارد SPT (دستی)-(ماشینی)
4- تجهيزات لازم جهت انجام آزمايش سي بي آر صحرائی (مشاهده)
5- تجهیزات لازم جهت انجام آزمایش دابل (آزمایش کشش Nail و بولت) (کشش بولت) - (کشش nail)
6- تجهیزات لازم جهت آزمایش برش برجا (مشاهده)
7- تجهیزات لازم جهت انجام آزمایش بارگذاری و کشیش میکروپایل (کشش میکروپایل)
8- وسايل آزمايش دانسيته صحرائي (مشاهده)
9- وسايل کنترل عمليات بتني شامل( اسلامپ و دستگاه هوای محبوس بتن ). (اسلامپ)
10- قالب نمونه گيري بتن تازه به ابعاد 15*15 ، 30*15 ، 10*10(مشاهده)
11- دوربين ديجيتال
12- دستگاه G.P.S
13- تجهیزات کامل جهت انجام آزمایشات دوغاب سیمان-مادبالانس-قیف مارش و .....
14- دستگاه داچ کن با قدرت تا 20 تن
15- دستگاه مغزه گیری ازبتن سخت شده به تعداد 3 دستگاه با مارک هیلتی (مشاهده)
16- سرمته های کر گیری با سایز های مختلف (مشاهده)
17- دستگاه دریل DEWALT جهت عملیات تخریب وکنترل عضو های سازه اجرا شده (4 دستگاه)