مطالعات تحليل خطر زلزله


--پروژه شهرک 2000 واحدی بهمن-شرکت اندیشمندان مسکن ساز آرشام-1395-تهران
--فرهنگسرای مرکزی کیش-شرکت سرمایه و توسعه کیش-1394-کیش
--فرهنگسرای پلاژ بانوان-شرکت سرمایه و توسعه کیش-1394-کیش
--مجتمع تجاری صدر-شرکت نماد سازه جنوب-1394-تهران
--ساختمان مسکونی/ اداری بام سروستان-شرکت پایدار بام-1394-تهران
--مطالعات طیف طرح ویژه ساختگاهپروژه مجتمع اداری، تجاری و مسکونی نور-مبین سازه پارند-1393-تهران
--مجتمع مسکونی تاپ هیل--1393-فشم
--پروژه مجتمع نگین ایران زمین-مبین سازه پارند-1393-تهران
--هتل 5 ستاره-تعاونی مجتمع صنعتی رفسنجان-1393-کیش
--مطالعات طیف طرح ویژه ساختگاه مجتمع مسکونی جمشیدیه-بنیاد مرصوص-1392-تهران
--مطالعات طیف طرح ویژه ساختگاه مجتمع تجاری تفریحی اداری بیمه ملت کیش-بانک ملت-1392-تهران
--مطالعات طیف طرح ویژه ساختگاه پروژه بافکار-گروه صنعتی بافکار-1392-تهران
--مطالعات طیف طرح ویژه ساختگاه پروژه مجتمع مسکونی میر مهنا--1392-تهران
--مطالعات طیف طرح ویژه ساختگاه پروژه گل ولیعصر-شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت و-1392-تهران
--مطالعات طیف طرح ویژه ساختگاه مجتمع تجاری-اداری اطلس نیاوران-ایرانیان اطلس-1392-تهران
--مطالعات طیف طرح ویژه ساختگاه ساختمان موسسه مالی و اعتباری عسگریه-موسسه مالی و اعتباری عسگریه-1392-تهران
--مطالعات طیف طرح ویژه ساختگاه پروژه مجتمع مسکونی شهید خرازی-عمران ظفر کار-1391-تهران
--مطالعات طیف طرح ویژه ساختگاه پارکینک طبقاتی صنیع-بانک صادرات-1391-تهران
--مطالعات طیف طرح ویژه ساختگاهپروژه سازمان مرکزی بانک گردشگری-شرکت ره شهر-1391-تهران
--مطالعات طیف طرح ویژه ساختگاهساختمان اداری-تجاری-مسکونی چهل ستون-بانک ملت-1391-تهران
--مطالعات طیف طرح ویژه ساختگاهپروژه ساختمان اداری- تجاری پروژه سبز-شرکت ره شهر-1391-تهران
--مطالعات طیف طرح ویژه ساختگاه پروژه جناب تبریزچی-جناب آقای تبریزچی-1390-تهران
--مطالعات طیف طرح ویژه ساختگاه پروژه یاس 2-عمران ظفر کار-1390-تهران
--مطالعات طیف طرح ویژه ساختگاه پروژه شهید خدامی-ایرانیان اطلس-1390-شیراز
--مطالعات طیف طرح ویژه ساختگاه پروژه ساختمان اداری مپنا-پارس گستره-1390-تهران
--مطالعات طیف طرح ویژه ساختگاه پروژه مسکونی میرداماد آقای علوی -آقای علوی-1390-تهران
--مطالعات طیف طرح ویژه ساختگاه پروژه مجتمع تجاری دنیای نور-مجتمع تجاری دنیای نور-1389-تهران
--مطالعات طیف طرح ویژه ساختگاه پروژه مجتمع مسکونی شهید هاشمی نژاد-شرکت عمران ظفرکار-1389-تهران
--مطالعات طیف طرح ویژه ساختگاه پروژه مجتمع مسکونی دهکده المپیک-شرکت عمران ظفرکار-1389-تهران
--مطالعات طیف طرح ویژه ساختگاه پروژه ساختمان گروه صنعتی صفا-گروه صنعتی صفا-1389-تهران
--مطالعات طیف طرح ویژه ساختگاه پروژه هتل اسپیناس-جناب آقای مهندس لواسانی-1389-تهران
--مطالعات طیف طرح ویژه ساختگاه هتل آپارتمان واقع در آجودانیه-شرکت تعاونی مسکن شماره 2 موسسه تحقیقات مراتع و جنگلها-1388-تهران
--مطالعات طیف طرح ویژه ساختگاه پروژه ساختمان مسکونی واقع در نیاوران-جناب آقای مهندس صبوری-1388-تهران
--مطالعات طیف طرح ویژه ساختگاه پروژه مجتمع مسکونی شهید باقری-شرکت عمران ظفرکار-1388-تهران
--مطالعات طیف طرح ویژه ساختگاه ساختمان مسکونی زعفرانیه-جناب اقای مهندس مقیمی-1388-تهران
--مطالعات لرزه خیزی مجتمع مسکونی دشتیار-مهندس ملول-1387-تهران