جوش


-کنترل کیفیت عملیات جوش پروژه خط 1 و 3 و4 مترو - شرکت راه آهن شهری تهران و حومه -1394 الی 1396-  تهران
-عملیات جوش پروژه پروژه فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)-  شرکت انرژی سازه آبان – 1396 – تهران 
-کنترل کیفیت عملیات جوش پروژه مسکن مهر-شهرک ابریشم-شرکت آسا تدبیر ابریشم 2-91-89-کیانمهر کرج
-کنترل کیفیت عملیات جوش پروژه مسکن مهر-شهرک ابریشم-شرکت کیسان تجارت نیما سازه گستر-91-89-کیانمهر کرج
-کنترل کیفیت عملیات جوش پروژه مسکن مهر-شهرک ابریشم-شرکت پارس سرزمین ماهان-91-89-کیانمهر کرج
-کنترل کیفیت عملیات جوش پروژه مسکن مهر-شهرک ابریشم-شرکت سهند ساران پویا-91-89-کیانمهر کرج
-کنترل کیفیت عملیات جوش پروژه مسکن مهر-شهرک ابریشم-شرکت داوه-91-89-کیانمهر کرج
-کنترل کیفیت عملیات جوش سازه اسکلت فلزی ساختمان مسکونی-جناب آقای نجفی-1389-تهران
-کنترل کیفیت عملیات جوش خط لوله آب 64 اینچ شهر زیبا-شرکت جهاد تحقیقات اب انرژی -1389-تهران
-کنترل کیفیت عملیات جوش پروژه مسجد علی اکبر آرژانتین-جناب اقای لشکری-1389-تهران
-کنترل کیفیت عملیات جوش پروژه ساختمان مسکونی-پاسگاه نعمت آباد-جناب آقای صادق پور-1389-تهران
-کنترل کیفیت عملیات جوش پروژه 2000واحدی ماندگار شهر جدید هشتگرد-شرکت انرژی سازه آبان-1389-هشتگرد
-کنترل کیفیت عملیات جوش پروژه مسکن مهر-شهرک ابریشم-شرکت آتیه سازان پایتخت-1389-کیانمهر کرج
-کنترل کیفیت عملیات جوش پروژه مسکن مهر-شهرک ابریشم-شرکت پاد پی پاسارگاد-1389-کیانمهر کرج
-کنترل کیفیت عملیات جوش عسجدی -جناب آقای فرشچی و شرکا-1388-تهران
-کنترل کیفیت عملیات جوش برجهای مسکونی طاووس-جناب آقای خسرو پناه-1388-رشت
-کنترل کیفیت عملیات جوش اسکلت ساختمان اداری-شرکت البرز-1387-تهران
-کنترل کیفیت عملیات جوش اسکلت فلزی دبستان البرز-سازمان نوسازی مدارس-1387-تهران