ساير


حفاری معدن طلا - جناب آقای مهندس ونایی – 1396 – اراک
حفاری معدن احمد آباد به روش پوتری و وایرلند - زرین معدن چاف-1396 – سمنان
عملیات حفاری و مغزه گیری در محدوده اکتشافی نیاز - شرکت گسترش نوسازی معادن خاورمیانه- 1396-اردبیل
-آزمایش تست میکروپایل-شرکت بهسنج بتن پارس-1391-محمود آباد
-آزمایشات سه محوری پروژه سد بهمنشیر-شرکت ژیان-1391-عسلویه
-طرح زهکشی پروژه سامسونگ-جناب اقای محمدرضا شمس-1391-تهران
-ارائه تحکیم بستر-شرکت پرشین بنا-1390-بهشهر
-ارائه تحکیم بستر-شرکت امیر ابوذر الوند-1390-بندر امام خمینی
-آزمایش تست میکروپایل-شرکت ژیان-1390-خرمشهر