آزمايشات ژئوفيزيک


ژئوفيزيك يك علم چندرشته‌اي است كه با بكارگيري دانش و تكنيك‌هاي فيزيك، رياضي، زمين‌شناسي و كامپيوتر به مطالعه نيروها و فرآيندهاي فيزيكي كه در گذشته و حال در حال تغيير سياره ما بوده‌اند مي‌پردازد. بعنوان مثال درك ماهيت زلزله و حركت و تغيير شكل قاره‌ها از مسائل مهمي هستند كه همواره ذهن ژئوفيزيكدانان را به خود مشغول كرده‌اند.
اهميت روشهاي ژئوفيزيكي در آن است كه به ژئوفيزيكدانان اجازه مي‌دهد تا خواص فيزيكي درون زمين را كه از دسترس مستقيم انسان خارج هستند اندازه‌گيري نمايند. ژئوفيزيكدانان با استفاده از امواج لرزه‌اي و اندازه‌گيري ميدان‌هاي گرانش و مغناطيس زمين مي‌توانند خواص الاستيكي ومغناطيسي، چگالي، و دماي درون زمين را اندازه‌گيري كنند.
ژئوفيزيك را مي‌توان به دوشاخه عمده ژئوفيزيك جهاني و ژئوفيزيك اكتشافي تقسيم نمود. ژئوفيزيك جهاني علاقه‌مند به مطالعه فرآيندهاي دروني و بيروني است كه در حال تغيير سياره ما هستند و به مطالعه لرزه‌خيزي، ميدان‌هاي گرانشي و مغناطيسي، تحول گرمايي و تغيير شكل زمين و همچنين فرآيندهاي فيزيكي اتمسفر و .... مي پردازد. در ژئوفيزيك اكتشافي ژئوفيزيكدان با بهره‌گيري از روش‌هاي گوناگون به شناسايي لايه‌هاي كم‌عمق زمين جهت اكتشاف منابع انرژي و معدني زمين مي‌پردازد .