گواهينامه ها

شركت مهندسين مشاور ماهر خاک در زمینه ارایه خدمات مهندسی ژئوتکنیک و مهندسی پی در راستای بهبود کیفیت فعالیت ها و کنترل آزمایشات انجام شده در چهارچوب استانداردهای معتبر و برآورده کردن نیازهای کارفرمایان اقدام به اخذ مدارک ذیل نموده است :

:: گواهینامه تائید صلاحیت آزمایشگاه ISIRI-ISO/IEC 17025
:: گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره 92
:: گواهینامه ISO9001:2015 Registration Certificate
:: عضویت در سازمان انجمن بتن ایران
:: گواهینامه HSE
:: گواهینامه OHSAS 18001
:: عضویت در سازمان نظام مهندسی استان تهران